Lampowy przedwzmacniacz gramofonowy dla wkładek MM

Lampowy przedwzmacniacz gramofonowy dla wkładek MM i wysoko napięciowych wkładek MC. Projekt zgodnie z koncepcją niemieckiego konstruktora został uzupełniony o regulację wzmocnienia układu. Wkładki MM bez problemu pracują na 1/3 wartości wysterowania, pozwala to na doprecyzowanie wzmocnienia dla wkładek wysokonapięciowych MC, które generują sygnał w przedziale od 1,1mV do 2.5 mV. Układ wyposażony jest w dobrane pary lamp Elektro-harmonix. Kondensatory sygnałowe Mundorfa. Wyjściowe olejowe. Zastosowane lampy 2 x Ecc 83 i 2 x Ecc 82.

Kategoria: